Commissie

De leden van de welstandscommissie zijn in dienst bij Mooi Noord-Holland. De commissie bestaat uit drie onafhankelijke architecten, waaronder een voorzitter en een secretaris. Elke drie jaar worden de commissieleden benoemd door de gemeenteraad. Bij elke vergadering zijn ook drie ondersteunende personen aanwezig: een commissiecoördinator (verzorgt de notulen), een plantoelichter (werkzaam bij de gemeente, verstrekt achtergrondinformatie bij de bouwplannen) en een stadsarchitect (werkzaam bij de gemeente, verstrekt achtergrondinformatie bij atelierplannen).

Elke woensdag vindt de toetsing plaats over de minder complexe aanvragen met een gemandateerd lid van de welstandscommissie. De voltallige (grote) welstandscommissie komt eens in de twee weken op de woensdag in de even weken bijeen, deze vergadering begint om 13:15 uur. Alle vergaderingen zijn openbaar. De commissie is verantwoordelijk voor de orde en het verloop van de vergadering. Als u van plan bent een welstandsvergadering te bezoeken, neemt u dan contact op met team vergunningen.

De vergaderdatum en de te behandelen bouwaanvragen worden in principe de maandag voor de vergadering op de gemeentelijke site gepubliceerd. Een bouwplan wordt door de behandelend ambtenaar van uw bouwplan ten minste een week vóór de welstandsvergadering aangeboden om te worden getoetst. Soms worden aanvrager en/of architecten, op verzoek van de commissie, uitgenodigd indien tijdens de toetsing blijkt dat het bouwplan onduidelijk is of evident niet aan de criteria voldoet maar met aanpassing wel mogelijk is. 

Agenda volgende welstandsvergadering

  • Laatste update: 6-6-2013