Criteria

Wanneer een bouwwerk voldoet aan ‘redelijke eisen van welstand’ wordt geregeld in de welstandsnota. Hierin zijn per welstandsregime criteria opgenomen die aangeven waarop een ontwerp wordt beoordeeld, zonder dat wordt aangegeven hoe het er precies uit moet zien. Daarnaast zijn voor verschillende kleine bouwplannen zogenaamde sneltoetscriteria opgenomen. De volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hoeven niet te worden voorgelegd aan de welstandscommissie in verband met de minimale invloed op de ruimtelijke kwaliteit:

  • interne wijziging;
  • rookkanalen (ondergeschikt bouwdeel);
  • onderheien van terrassen tot 50 m²;
  • kelders;
  • mestplaten;
  • luchtbehandelingkasten.

In het menu aan de rechterzijde kunt u aan de hand van een adres of postcode opzoeken welke welstandscriteria voor uw bouwplan van toepassing zijn. Of u kunt gebruik maken van de interactieve welstandskaart

  • Laatste update: 6-6-2013