Toelichting

Voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor de activiteit bouw en/of reclame moet een aanvraag voldoen aan redelijke eisen van welstand zoals deze in de welstandsnota staan beschreven. Uitzondering hierop is een bouwplan die gelegen is in een welstandsvrij gebied. Welstandstoezicht moet voorkomen dat bouwwerken de openbare ruimte ontsieren. De welstandstoets weegt de individuele vrijheid van de aanvrager af tegen de aantrekkelijkheid van de leefomgeving.

Uitgangspunt bij het welstandsbeleid is dat welstandstoezicht alleen moet plaatsvinden daar waar dat belangrijk wordt gevonden. Er zijn plekken in de polder waar een esthetische beoordeling minder belangrijk is en de ruimtelijke dynamiek meer haar gang kan en mag gaan. Andere plekken verdienen juist weer sturing of bescherming, bijvoorbeeld rond monumenten of bijzondere ensembles. Het beleid is gericht op deregulering: voor minder bouwaanvragen een welstandstoets gebaseerd op minder en duidelijkere regels. Maak voor meer informatie over welstand en het toezicht daarop gebruik van de volgende link: Veelgestelde vragen over de welstand.

In het menu aan de rechterzijde kunt u met behulp van het adres of postcode opzoeken welke criteria van toepassing zijn. Op de interactieve kaart kunt u inzoomen tot straatniveau en met een enkele muisklik voor die locatie de criteria opvragen.

De Welstandsnota 2013 is vastgesteld op 4 juli 2013 en in zijn geheel te downloaden via de volgende link: Welstandsnota Haarlemmermeer 2013 (pdf).

  • Laatste update: 6-6-2013